Navigácia

Partners

Streda 14. 11. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 15.11.2018)
Pavol Bango (IV.A)
Ema Kopkášová (II.A)
Nela Kopkášová (II.A)
Pozajtra (Piatok 16.11.2018)
Nicolas Lacko (IV.A)

Novinky

 • Dňa 17. 10. 2018 sa naši štvrtáci, ôsmaci a deviataci zúčastnili na netradičnej hodine anglickej konverzácie. Do školy k nám prišiel pán James Anthony Cruz, ktorý pochádza z Indie, no dlhodobo žije v USA, kde pracuje ako policajt na jednej z mnohých výletných lodí americkej spoločnosti Carnival Cruise Lines. Naši štvrtáci si vopred pripravili otázky v anglickom jazyku, na ktoré im náš hosť odpovedal. A hoci nerozumeli všetkému, boli zo stretnutia nadšení. Veľkáči s Jamesom smelo konverzovali bez veľkej prípravy. Dozvedeli sa, že videl v meste živého slona, spoznali jeho obľúbené slovenské jedlá (halusky a piroha), kde pracuje a podobne. S najväčším úspechom sa stretli Jamesove pokusy o rozprávanie v našom jazyku.

 • Október je tradične vnímaný ako Mesiac úcty k starším, preto sme si i my v ŠKD uctili našich starých rodičov. Pripravili sme pre nich zaujímavé podujatie, ktoré sme nazvali „Kreatívne popoludnie so starými rodičmi“. Na starkých čakali básne, piesne a vopred pripravené srdiečka, ktoré si spoločne dotvorili. Pripravené koláčiky a malé občerstvenie starkým chutili, čo nás veľmi tešilo. Babky i dedkovia si poplakali a svoje vnúčatá si pri odovzdávaní kvetov poriadne vyobjímali. Podujatie splnilo naše očakávania, deti prejavili svojim starkým lásku i vďaku.

 • V októbri sme oslávili 100. výročie vzniku Československa a pri plánovaní aktivít sme nezabudli ani na našich malkáčov. Pripravili sme pre nich projekt zameraný na poznávanie osobností československých dejín. Žiaci 3. A sa venovali T. G. Masarykovi, žiaci 3.B A. Dubčekovi, žiaci 4. A svoju pozornosť upriamili na E. Beneša a žiaci 4. B na M. R. Štefánika. Svoje výtvory prezentovali pred svojou triedou, ktorá vybrala víťazný projekt. Víťazi triednych kôl si pripravili vedomostný test k svojim projektom. Tie potom dňa 27. 10. 2018 postupne predstavili žiakom všetkých tried 1. stupňa. Po ukončení prezentácie všetci žiaci odpovedali na pripravené otázky. Za vynaloženú snahu žiaci získali sladkú odmenu. Práca sa im páčila, pretože bola zaujímavá a zároveň pri nej netradičnou formou získali veľa nových a zaujímavých poznatkov.

 • Posledný októbrový piatok sme v našej škole venovali oslavám 100. výročia vzniku Československa. Ráno sa žiaci 2. stupňa ozdobení známou trikolórou zhromaždili v našej novej telocvični, kde si pozreli dokumentárny film zobrazujúce udalosti súvisiace so vznikom ČSR, vypočuli text Deklarácie slovenského národa i pôvodnú štátnu hymnu. Potom sa rozišli do svojich tried, kde na nich čakali zaujímavé aktivity: písanie odkazu budúcim generáciám, preklad českej a slovenskej hymny, tvorba rôznych máp ČSR a sledovanie starých českých filmov. Počas dňa sa zástupcovia jednotlivých tried vybrali na školský dvor, aby tam slávnostne zakopali truhlicu s odkazmi pre ďalšie generácie a zasadili lipu – symbol Slovanov. Posledná hodina patrila prezentácii plagátov s mapami ČSR, ktorú pripravili a realizovali žiaci 9. A triedy. Tí tiež pripravili časovú priamku vývoja ČSR lemujúcu schodisko školy, na ktorú budú v priebehu školského roka umiestňovať dôležité udalosti z dejín nášho spoločného štátu. Nášmu mladému štátu prajeme do budúcnosti všetko najlepšie slovami M. Kubišovej: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou....“.

 • Vo štvrtok 25. 10. 2018 sa v telocvični ZŠ Gašpara Haina uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Na OK súťaže sa zúčastnilo päť zmiešaných družstiev z levočského okresu. Naši žiaci odohrali zápas s každou školou. Podarilo sa im trikrát zvíťaziť a raz prehrať, čo v konečnom hodnotení znamenalo 3. miesto. O konečnom poradí na prvých troch miestach rozhodlo len skóre, keďže všetci traja medailisti mali rovnaký počet víťazstiev aj prehier. Našu školu reprezentovalo 5 žiačok a 6 žiakov štvrtého ročníka: M. Labudová, Ž. Blašková, K. Pitoňáková, K. Šuňavská, A. Bartková, C. Gállik, J. Šebest, G. Muránsky, A. Bujňák, T. Berko a R. Tarajčák. Domov naši reprezentanti kráčali nielen s dobrým pocitom, ale i medailami a diplomom.

 • Dňa 19. októbra oslavujeme svetový deň chrbtice. Deti zo ŠKD sa vybrali do Mestskej knižnice v Levoči, kde absolvovali edukačnú výchovu zameranú na správne držanie tela. Študenti zo SZŠ v Levoči pod vedením Mgr. J. Pirščovej im predviedli správne držanie tela i cviky na FIT LOPTÁCH. Školáci si cvičenia vyskúšali, a tiež sa potrápili nad otázkami a úlohami, ktoré im študenti pripravili. Teší nás, že deti strávili čas zaujímavou a prospešnou aktivitou.

  Bc. M. Ondrušová

 • 18. októbra 2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili na biologickej exkurzii s názvom Jeseň v lese pod lektorským vedením p. Františka Divoka, pracovníka Správy NP Slovenský raj. Žiaci sa peši presunuli na Mariánsku horu. Počas presunu zbierali jesenné pestrofarebné listy drevín, podľa ktorých na Mariánskej hore určovali dreviny a vypĺňali pracovné listy. Exkurzia pokračovala cez les až na Kováčovu vilu a späť do školy.

  Počas trasy sa žiaci venovali rôznym environmentálnym aktivitám a všímali si zmeny vzhľadu ihličnatých a listnatých drevín v tomto ročnom období.

 • V dňoch 17. a 18. októbra 2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do aktivity s názvom Desiatová výzva, ktorá bola vyhlásená v rámci týždňa zdravej výživy. Počas veľkej prestávky prezentovali v triedach pred spolužiakmi a triednymi učiteľmi doma pripravované desiatové pochúťky. Víťazi triednych kôl si dňa 23.10.2018 medzi sebou pomerali svoje sily v oblasti zdravej výživy v celoškolskom kole. To pozostávalo z vedomostného testu a z praktickej časti. V rámci diskusie si žiaci vymieňali svoje názory na to, čo je pre nich zdravé a čo nie. Táto akcia sa niesla i v duchu primárnej prevencie, ktorá bola zameraná na problematiku užívania návykových látok a poruchy príjmu potravy. Cieľom výzvy bolo pozitívne ovplyvňovať stravovacie návyky detí v škole smerom k správne nutrične vyváženej, zdravej a chutnej strave. Máme pocit, že sa oplatilo investovať čas a energiu na túto výzvu, pretože sa nám vrátila v podobe pozitívnej odozvy žiakov a ich spontánneho záujmu o témy spojené so zdravou výživou. Ich desiatové diela nelahodili len očiam ale i chuti.

 • 18. 10.2018 sa stovka detí z nášho školského klubu vybrala na lúku pod Mariánskou horou púšťať šarkany. Krásne jesenné počasie im prialo, a tak usmiate nebo nad sebou pomaľovali dúhou farebných šarkanov. Bolože to radosti, keď k oblakom vzlietal šarkan za šarkanom! Za vynaloženú námahu deti v škole čakala sladká odmena. Už sa tešíme na ďalšiu šarkaniádu!

  Bc. M. Ondrušová

 • 15.10.2018 navštívil Levoču holandský veľvyslanec na Slovensku HenkCor van der Kwast. Ten nášmu mestu venoval tulipány, konkrétne odrodu Slovensko, ktorú pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky vyšľachtili holandskí šľachtitelia.

  25 žiakov a vyučujúca biológie absolvovali so vzácnym hosťom krátku cyklotrasu po Námestí Majstra Pavla a pred bazilikou sv. Jakuba spolu so zástupkyňou primátora JUDr. Lýdiou Budziňákovou vysadili 500 tulipánov.

  Tešíme sa na budúcu jar, kedy naše mesto skrášlia holandské tulipány.

    

               

 

Kontakt

 • Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
  Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
 • kancelária školy: 0 5 3 / 4 5 1 2 2 9 8,
  mobil: 0 9 1 1 2 1 9 1 4 8

  riaditeľka školy: 0 5 3 / 4 5 1 1 9 2 8 ,
  mobil: 0 9 1 1 3 8 9 1 4 8

  zborovňa: 0 5 3 / 4 6 9 9 0 4 4

  školská jedáleň: 0 9 1 1 3 8 9 3 4 6

Mapa