Navigácia

Partners

Streda 22. 8. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 22.8.2018)
Darja Strcuľová (III.B)
Zajtra (Štvrtok 23.8.2018)
Filip Dzurňák (III.A)
Filip Oliver Jakubek (III.B)
Filip Vanacký (III.B)
Nikolas Filip Šimonič (IV.B)
Filip Šveďuk (VII.A)

Novinky

 • 29. júna sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Riaditeľka školy Mgr. J. Milčáková ocenila za mimoriadne úspechy v súťažiach, vynikajúci prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy zástupcov všetkých ročníkov - nesmelých prvákov i odchádzajúcich deviatakov.

  Milí ocenení, srdečne vám blahoželáme k vašim úspechom a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy

  Všetkým učiteľom, zamestnancom i žiakom školy želáme, aby si dva mesiace oddychu vychutnali plnými dúškami a 3. septembra sa opäť vrátili plní zážitkov, pozitívnej energie a chuti zdolávať nástrahy školského roka 2018/2019.

 • Spomínate si na túto pieseň o priateľstve? Práve jej tóny sa niesli našou školou v stredu 287 6. 2018. Spievali ju naši deviataci na rozlúčkovej slávnosti. Veru, je to tak, v piatok sa navždy rozlúčia s našou školou i nami všetkými.

  Svojich deviatakov z brány školy symbolicky vyprevadili ich triedne učiteľky – Mgr. Mária Sninčáková a PaedDr. Štefánia Miková spolu so všetkými učiteľmi, ktorí sa s nimi počas dlhých deviatich rokov stretávali.

  Milí deviataci, ďakujeme vám za všetky pekné chvíle, ktoré sme s vami strávili. Želáme vám, aby vaše cesty viedli vždy tým správnym smerom. Majte sa krásne a nezabudnite u nás niekedy zaklopať! Dovidenia!

 • Mestská knižnica v Levoči už po druhýkrát zorganizovala pre svojich najaktívnejších čitateľov návštevu Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, kde ich čakala zaujímavá beseda s obľúbenou autorkou kníh pre deti a mládež, G. Futovou. Naši 17 štvrtáci patria medzi zapálených čitateľov, a tak v závere školského roka nasadli do autobusu a vybrali sa za pani spisovateľkou, ktorá im porozprávala o svojom živote i literárnej tvorbe.

  Mgr. E. Petrovičová

 • Genersichova cena bola udelená Nadáciou MUDr. Antala Genersicha z Budapesti, ktorú sponzoruje jeho vzdialený príbuzný z USA, pán Dr. Alexander Genersich nášmu žiakovi Jozefovi Píľovi 22.06.2018 na radnici v Levoči za výborné vzdelávacie výsledky a úspešne zapájanie sa do rôznych súťaží a predmetových olympiád na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni.Jozef Píľa, narodený 26.07.2003 v Levoči, navštevuje ôsmy ročník Základnej školy na Námestí Štefana Kluberta 10 v Levoči. Jožko je spoľahlivým, mimoriadne pracovitým, pozorným a veľmi skromným žiakom. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Úspešne sa zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Zaujíma sa o prírodné vedy - matematiku, geografiu a v posledných dvoch rokoch sa zameral na biológiu oblasť botanika. V spoločensko-vedných predmetoch zaujme svojimi vedomosťami z histórie svetových aj slovenských dejín. Taktiež je umelecky založený, navštevuje Základnú umeleckú školu odbor klavír, . Veľmi nás teší, že po predchádzajúcich úspechoch na okresných a krajských kolách nás tento rok reprezentoval aj na celoštátnom kole 52. ročníka Biologickej olympiády, kategória E, odbornosť botanika. Reprezentoval nielen svoju školu, okres Levoča, ale ako jediný zástupca vo svojej odbornosti aj Prešovský kraj. Získal diplom úspešného riešiteľa a umiestnil sa na 4. mieste. Biologická olympiáda kladie vysoké požiadavky na prípravu žiakov a zároveň pomáha vzbudiť záujem o danú oblasť a odhaliť

 • 21. jún bol pre viacerých našich žiakov veľkým dňom D. Prečo? Naši piataci sa spolu s ďalšími usilovnými žiakmi vybrali na výlet – a veru nielen taký hocijaký, ale priamo do Jasnej v Nízkych Tatrách a poďho rovno do Grand hotela! A viete načo? Na slávnostné odovzdávanie cien v súťaži, ktorú vyhlásila spoločnosť Essence communications, s.r.o., pod záštitou Tatry mountain resort. Heslom projektu Tatranskí rytieri bola výzva: „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku!“. Jeho cieľom bolo priviesť žiakov k zodpovednému správaniu k prírode a spoznávaniu jej krás a obyvateľov. Žiaci ZŠ a SŠ tento odkaz zakódovali do svojich umeleckých diel, aby ho posunuli medzi svojich rovesníkov i ostatných obyvateľov Slovenska. Súťaž obsahovala dve povinné aktivity:

 • ...prináša nám veľa zážitkov. Presvedčili sa o tom žiaci 2. A,B a 4. A, ktorí sa dňa 20. júna 2018 vybrali na svoj vysnívaný výlet. Ráno sme sa vysmiati stretli sme pred školou plní očakávania, čo nás čaká. Prvou zastávkou bola Demänovská ľadová jaskyňa. Očarila nás svojou krásou a chladom. Prechádzali sme z „chladničky do mrazničky“. Aj napriek tomu nám úsmev na tvárach nezamŕzal. Druhou zastávkou - oveľa horúcejšou - bol archeoskanzen Havránok. Na jednotlivých stanovištiach bolo naším verným sprievodcom horúce slniečko. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.

 • V marci sa naši malkáči zúčastnili na výstave „Súkromný priestor“, ktorej súčasťou bolo i počúvanie rozhlasovej hry Levočana Jána Milčáka Vranka Florenťanka. Po jej vypočutí každý malkáč nakreslil niektorý z jej zážitkov. Organizátori výstavy vybrali víťazné výtvarné práce. Dňa 21. 6. 2018 nás navštívila Mgr. Petra Kočišová z Levočskej mestskej knižnice a odovzdala oceneným žiakom knižné odmeny. V prvom ročníku zvíťazili ilustrácie C. Kučeru, L. Karabína a T. Richtarčíkovej, v druhom ročníku boli ocenené práce N. Cakovej, L. Toporcerovej a E. Citterovej. V treťom ročníku organizátori ocenili práce K. Šuňavskej, D. Vaškebovej, Ž. Blaškovej a T. Hamráka a v štvrtom ročníku ilustráciu L. Kováčovej. Všetci žiaci získali i sladkú odmenu.

 • Daniel Hevier prišiel k deťom do našej školy. Zanechal v nich nezabudnuteľný zážitok. Rozprával pútavo, spomínal na svoje školské časy, vyzýval deti na spoluprácu, rapoval. Deti z neho nespustili oči. Bolo úžasné ich sledovať. Ďakujeme, pán spisovateľ!

  Mgr. Jana Milčáková

 • Ako zhodnotiť výhody a nevýhody úveru? Ako sa vyhnúť problémom so zadlžením? Sporiť? Investovať? Sme finančne zodpovední? Odpovede na tieto a ďalšie iné otázky dostali naši deviataci 7.6.2018 na besede s riaditeľom Slovenskej sporiteľne v Levoči pánom Mgr. Jozefom Gurom. Žiaci aktívne reagovali a prejavili záujem o témy z oblasti bankovníctva.

  Veríme, že v súčasnosti, kedy sa stalo zaradenie finančnej gramotnosti do výchovnovzdelávacieho procesu jednou z priorít školstva, takáto forma vzdelávania osloví mladých ľudí a pomôže im zorientovať sa v danej problematike.

 • Každoročne sa starší žiaci našej školy zúčastňujú testovania KOMPARO, ktorého organizátorom je spoločnosť EXAM testing. Prvýkrát sa do testovania v máji 2018 zapojili aj naši štvrtáci a šiestaci. Štvrtáci boli testovaní z MAT, SJL, PDA, VLA a všeobecných študijných predpokladov. Šiestaci písali testy z MAT, SJL, BIO, GEO a všeobecných študijných predpokladov.

  V týchto dňoch zúčastnení žiaci dostavajú podrobnú informáciu o svojich výsledkoch – úspešnosť testov a porovnanie s rovesníkmi z celého Slovenska.

    

               

 

Kontakt

 • Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
  Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
 • kancelária školy: 0 5 3 / 4 5 1 2 2 9 8,
  mobil: 0 9 1 1 2 1 9 1 4 8

  riaditeľka školy: 0 5 3 / 4 5 1 1 9 2 8 ,
  mobil: 0 9 1 1 3 8 9 1 4 8

  zborovňa: 0 5 3 / 4 6 9 9 0 4 4

  školská jedáleň: 0 9 1 1 3 8 9 3 4 6

Mapa